Obnovujú Populár, Slovensko bude mať prvý široko profilovaný hudobný časopis

Slovenský printový trh dostal nový časopis o populárnej hudbe pod názvom Nový Populár. Vydávať ho začala hudobná spoločnosť Závodský, ktorá sa zaoberá distribúciou hudobných nosičov, prevádzkovaním vlastných predajní a vydavateľskou činnosťou. Titul má nadviazať na tradíciu niekdajšieho hudobného mesačníka Populár, ktorý vychádzal od roku 1969 až do roku 1992. Vydavateľstvo môže značku Populár používať vďaka tomu, že si zaregistrovalo odlišnú ochrannú známku Nový Populár.

"Dozrel čas. Každá civilizovaná krajina by mala mať svoj hudobný časopis," píše v úvodníku prvého čísla časopisu jeho šéfredaktor, hudobník a publicista Martin Chrobák. Vyplniť tak má voľné miesto na trhu pre časopis, akým bol niekdajší Populár.

V súčasnosti na Slovensku vychádzajú len dva odborné hudobné časopisy zamerané na klasickú hudbu, jazz a menšinové žánre. Napríklad v susednom Česku je trh rozvinutejší, populárnej hudbe sa venujú tituly ako Filter, Rock & Pop či Report, ktoré sa predávajú aj na domácom trhu. Formou ani obsahom ale Nový Populár nemá vychádzať zo žiadneho zahraničného vzoru.

Obnovujú Populár, Slovensko bude mať prvý široko profilovaný hudobný časopis


Obálka pôvodného Populára z roku 1982.

"Nový Populár má byť zároveň kvalitný, ale aj dobre čitateľný, mainstreamovo orientovaný časopis. Predpokladáme, že zaujme skôr dospelých čitateľov, vrátane generácií, ktoré si ešte pamätajú pôvodné vydania. Nebude to však žiadna rezervácia pre dinosaurov. Minulosť bude konfrontovaná so súčasnosťou a naopak," píše Chrobák. Titul má byť orientovaný na ekonomicky aktívnych ľudí z rôznych vekových aj vzdelanostných štruktúr so spoločným záujmom o hudbu.

Šéfredaktor Nového Populáru o tom, prečo treba nový

Obsahovo má byť časopis otvorený všetkým hudobným žánrom, medzi ktorými bude mať dominujúce zastúpenie hlavný prúd populárnej hudby. "V Novom Populári by mali mať dominantné zastúpenie slovenské skupiny a speváci. Svoj priestor tu budú mať aj všetky veľké svetové vydavateľstvá. Svetových umelcov a ich nové tituly rozoberieme v recenziách, profiloch, prinesieme živé reportáže a možno sa s niektorými stretneme aj pri exkluzívnych rozhovoroch," uvádza šéfredaktor.

Magazín chce spolupracovať aj s organizátormi koncertov a ďalších akcií súvisiacich s hudbou. V záujme čo najširšieho dosahu plánuje aj určité informačné prepojenie s ďalšími printovými a elektronickými médiami, vrátane rozhlasu a televízie. Obsah časopisu budú dopĺňať aj texty o audio technike či hudobných nástrojoch.

Dvojmesačník Nový Populár bude vychádzať celofarebne v rozsahu 32 strán. Oddeliteľnou súčasťou každého vydania je pätnásťstranová príloha Dobierky Závodský – predajný katalóg s možnosťou objednávky titulov, ktorú spoločnosť vydáva od roku 2005.

Titul vychádza v náklade dvadsaťtisíc kusov, vydavateľ predpokladá predajnosť na úrovni desaťtisíc výtlačkov. "Budeme sa snažiť o čo najnižšiu remitendu, ale vzhľadom k tomu, že súčasťou časopisu je aj ponukový katalóg, dá sa predpokladať aj dodatočné zhodnotenie nepredaných kusov, tak z komerčného, ako aj z čitateľského hľadiska," povedala pre Mediálne.sk Mariana Tökölyová z Agentúry Závodský. Nový Populár sa predáva na Slovensku i v Česku za cenu 49 korún.

Cena jedného celostranového inzerátu je 60 tisíc korún. Závodský uskutočňuje marketingovú podporu nového titulu v tlači (Plus 7 dní), na webe (Zoznam.sk, Radia.sk) a taktiež aj v televízii a rádiách.

Ukážky titulnej strany a editorialu Nového Populára


 

Obnovujú Populár, Slovensko bude mať prvý široko profilovaný hudobný časopis

Obnovujú Populár, Slovensko bude mať prvý široko profilovaný hudobný časopis