Dokument, kde sa píše o odmenách členov manažmentu RTVS, zverejnil web Topky.sk. V tabuľke so mzdami ôsmich riaditeľov sekcií sa uvádzajú mzdy od 5 869 do 8 189 eur. Mesačnú odmenu 8-tisíc eur prekročili podľa zdroja traja riaditelia sekcií.

Platom tak prekonali aj generálneho riaditeľa Václava Miku, ktorému odmenu ako jedinému v RTVS upravuje zákon: je štvornásobkom priemernej mzdy v hospodárstve za predošlý rok. Rada RTVS mu môže v prípade plnenia ukazovateľov priznať odmenu do výšky 100 percent, čo sa v prípade Mikovho mandátu deje pravidelne. Mesačne tak dostáva v tomto roku zhruba 7 300 eur. 

Výkonnostné odmeny

RTVS o úniku informácií informovala proaktívne ešte skôr, ako boli platy manažérov z anonymného dokumentu medializované. Z reakcie RTVS však nevyplýva, že by uvedená výška miezd bola nepravdivá.

„V žiadnom prípade a v žiadnom období neprekročila priemerná mesačná mzda ktoréhokoľvek riadiaceho pracovníka RTVS sumu 8 200 eur v hrubom,“ uviedla RTVS. Sedí to s údajmi z dokumentu, najvyššou odmenou je podľa neho spomínaných 8 189 eur pre jedného z riaditeľov sekcií.

Odmeňovanie členov manažmentu týmto spôsobom môže byť porušením nastavených pravidiel v inštitúcii. Platy v RTVS určuje mzdový poriadok, kde sa uvádza aj maximálna výška platu a odmien. Autor dokumentu tvrdí, že RTVS prišla na spôsob, ako pravidlá obísť – vytvoriť sa mal nový druh mzdy, takzvaná výkonnostná odmena mesačná - zmluvná. Dostávať ju mali 15 manažéri, píšu Topky.sk.

Podľa dokumentu mal dostávať výkonnostnú odmenu aj Lukáš Diko, šéf spravodajstva, a to aj v čase, keď si v televízii zobral dlhšie voľno po zverejnení údajných prepisov komunikácie Gábora Grendela s novinármi, medzi ktorými tiež figuroval. V čase od novembra do januára mal poberať vyše 7 500 eur. RTVS to odmietla, podľa nej výkonnostnú odmenu nebral, keď nevykonával pracovnú činnosť.

Telerozhlas v reakcii zároveň uviedol, že vyplácanie výkonnostnej odmeny je v súlade so mzdovým poriadkom RTVS a píše sa o nej v článku 11. „Vedúci zamestnanec na prvej úrovni riadenia môže určiť kratšie obdobie výplaty výkonnostných odmien – mesiac. V rámci pracovnoprávneho vzťahu, výška a podmienky vyplatenia výkonnostnej odmeny riaditeľov je súčasťou pracovnej zmluvy,“ citovala televízia pasáž zo mzdového poriadku.

V súlade so zákonom a mzdovým poriadkom, tvrdí RTVS

Autor anonymného dokumentu, v ktorom sú uvedené mzdy manažérov, tiež napísal, že vedenie RTVS cielene ukrylo rozhodnutie o mimoriadnom odmeňovaní pred verejnosťou, aby nevznikol tlak na zvýšenie miezd aj radovým zamestnancom. Anonym zároveň dodáva, že pohyblivé zložky sa mali počítať zo súčtu mzdy a odmien a nemal na ne vplyv odpracovaný čas.

RTVS trvá na tom, že všetky mzdy a odmeny boli vyplatené v súlade so zákonom a mzdovým poriadkom. „Systém odmeňovania vrcholového manažmentu zobrala na vedomie aj Dozorná komisia Rady RTVS. Riaditeľom sekcií je priznaná odmena, ktorá je závislá od odmeny generálneho riaditeľa RTVS priznanej Radou RTVS na základe dosiahnutých výsledkov za dané obdobie,“ tvrdí RTVS.

RTVS nevie, odkiaľ unikli informácie o mzdách riadiacich pracovníkov - či zvnútra inštitúcie alebo iného zdroja. Podľa V. Miku má ísť o pokus zdiskreditovať ho pred voľbou nového generálneho riaditeľa.

„Tri dni pred vypočutím unikli z RTVS alebo nejakého zdroja nejaké zaručené informácie o odmeňovaní a mzdách v RTVS. Keby išlo o moju mzdu alebo moje odmeňovanie, nemám s tým najmenší problém, ale týka sa to mojich spolupracovník a kolegov, a to ma naozaj veľmi znepokojuje. Časovanie je jasné,“ hovorí V. Mika vo videu zverejnenom na svojom účte na Facebooku.

Zvažujú právne kroky

RTVS sa bráni tiež vyjadrením, že manažérom neboli vyplácané žiadne mimoriadne odmeny mimo stanoveného systému odmeňovania, čo malo byť v minulosti bežné.

„Dovoľujeme si uviesť, že v úrovni manažmentu ide o výrazne nižšie priemerné mzdy, ako v komerčných televíziách,“ dopĺňa RTVS, ktorá analyzuje možné právne kroky vrátane trestno-právnej roviny a zároveň pre odstránenie pochybností zváži kontrolu nezávislou štátnou inštitúciou.

Počas Mikovho pôsobenia v RTVS rástli platy aj radovým zamestnancom inštitúcie. Vyplýva to zo zverejňovaných výročných správ. V nich sa však nehovorí o odmeňovaní manažmentu. Priemerná mzda v RTVS vlani bez vrcholových manažérov dosahovala 1 251 eur a oproti predošlému roku vzrástla o 4,8 percenta. V minulom roku pridalo vedenie všetkým zamestnancom aj plošnú valorizáciu 30 eur.