rtvs_logo
Zdroj: logo
rtvs_logo

Predseda parlamentu SaS Richard Sulík po tom, čo poslanci pred pár mesiacmi nezahlasovali za zvýšenie platu generálnej riaditeľky Rozhlasu a televízie Slovenska, stanovil vyplácanie odmeny k mzde v pracovnej zmluve, ktorú generálnej riaditeľke Rozhlasu a televízia ako predseda parlamentu podpísal. O pracovnej zmluve aj s odmenou informoval včera členov Rady RTVS predseda rady Miroslav Kollár.

Včera na zasadnutí rady postupu Sulíka prispôsobovali aj znenie ustanovenia štatútu Rady, ktoré hovorí o odmenách.

Sulík zvýšil plat Zemkovej na dvojnásobok - o zákonnú odmenu
Zdroj: Michal Svítok

Podľa zákona generálnemu riaditeľovi RTVS patrí mesačná mzda rovnajúca sa štvornásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve. V pôvodnom návrhu zákona sa rátalo s ďaleko vyššou odmenou – 9 násobok, no po výhradách prezidenta poslanci schválili nižšiu odmenu a to dokonca nižšiu ako mal Štefan Nižňanský.

Minulý mesiac niekoľkí koaliční poslanci navrhli zvýšenie odmeny, v parlamente ani tento návrh neprešiel. Už vtedy predseda parlamentu povedal, že budú hľadať riešenie ako plat generálnej riaditeľke zvýšiť.

Podľa zákona generálnemu riaditeľovi možno priznať k mzde primeranú odmenu, ktorej výšku určí rada, pričom súhrn ročných odmien nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa jeho ročnej mzde. Odmena nemôže byť generálnemu riaditeľovi priznaná, ak priebežne nedodržiava záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu RTVS na príslušný kalendárny rok.

Predseda parlamentu v pracovnej zmluve generálnej riaditeľke stanovil okrem platu aj odmenu v maximálnej možnej výške ako stanovuje zákon a to do doby, pokiaľ rada nerozhodne inak. „Vo chvíli, keď rada bude prvýkrát rozhodovať o plnení hospodárskych ukazovateľov o priznaní alebo nepriznaní odmeny generálneho riaditeľa, tak od tej chvíli sa to bude riadiť režimom, ktorý stanoví rada,“ povedal na rade Kollár, ktorý to víta.

Predseda rady včera navrhol v štatúte, aby „v prípade, ak sú výška a spôsob vyplácanie odmeny ukotvenej v pracovnej zmluve generálneho riaditeľa, ktorú podpísal predseda parlamentu Národnej rady, posudzuje sa ako zálohové vyplácanie odmeny.“ Zdôvodnil to momentálnym právnym stavom aj v súvislosti s tým, že „nemáme v súčasnosti schválený rozpočet a nemáme to ani ako vyhodnotiť.“

Štatút bude podpisovať predseda parlamentu. „Ja osobne nemám najmenší problém s tým, ako je to upravené. Pretože si naozaj myslím, že tá výška platu, ktorá bola schválená, nezodpovedá funkcii. Tak napríklad generálnemu riaditeľovi TASR, ktorý riadi nepomerne menšiu organizáciu, ostal šesťnásobok platu. Riaditeľ STV, ktorého pozostatky tu riešime, mal šesťnásobok platu, to je len daň za nejakú situáciu v Národnej rade,“ povedal Kollár.

Od platu generálnej riaditeľky sa odvíjajú aj platy členov vedenia, pre nízky plat odmietli ísť do tímu viacerí oslovení manažéri. „Vzhľadom na nízku základnú mzdu generálnej riaditeľky, ktorú nastavili poslanci, je problém nastaviť mzdový poriadok v RTVS tak, aby zohľadňoval postavenie GR RTVS aj z pohľadu mzdy, pokiaľ chcete na kľúčové posty získať skutočných profesionálov, ktorých jediným zámerom bude efektívne pracovať pre túto verejnoprávnu inštitúciu a ohodnotiť ich adekvátne a dôstojne vo vzťahu k práci, ktorú vykonávajú a zodpovednosti, ktorú nesú,“ povedal pre Mediálne.sk Kollár, ktorý rozhodnutie poslancov vníma ako  "výsledok politického populizmu a neznalosti pomerov v mediálnej brandži."