Celodenný 24-hodinový program obsahuje neustále aktualizované informácie, dáta o vývoji ochorenia v kľúčových oblastiach, aktuálne obmedzenia a rady pre občanov, ako sa postarať správne o zvýšenú osobnú hygienu.

Nebudú chýbať aj skúsenosti zo zvládaním pandémie z iných krajín, informoval manažér operátora Antik Telecom Peter Blaas.

„Naším cieľom je preniesť množstvo skúseností s vývojom ochorenia COVID-19 a jeho zvládnutím pomocou komunikácie s verejnosťou, ktoré naša spoločnosť a aj ja osobne získala počas epidémie v Číne aj na Slovensko. Z nedávno osobnej získanej skúsenosti viem, ako dôležité je neustále občanom zdôrazňovať jednoduché rady, najmä čo sa týka hygieny a maximálneho obmedzenia pobytu mimo domu,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Antiku Igor Kolla.

TV kanál Corona Virus Info TV spustil v utorok testovacie vysielanie v IPTV sieťach Antiku.

Ostré vysielanie vo FullHD a kodeku H.264, ktoré možno očakávať v priebehu týždňa, bude k dispozícii aj pre všetkých klientov mobilnej a internetovej televízie AntikTV, ako aj v internetovej ponuke pre klientov AntikSat. Program bude pre všetky technológie šírenia k dispozícii bezplatne.

Na obsahu Corona Virus Info TV spolupracuje aj TASR. Práva na šírenie dáva Antik bezplatne k dispozícii všetkým ďalším telekomunikačným operátorom v SR, ktorí o ne prejavia záujem.