V čase, keď sa HD vysielanie stáva na Slovensku platenou službou, pristupuje k edukácii svojich divákov aj najsledovanejšia televízia. O HD štandarde informuje v samostatnej relácii, ktorá má podobu reportáže s moderátorkou Veronikou Ostrihoňovou.

Markíza svoj HD magazín uviedla vo vysielaní v pondelok aj v utorok – v prvom prípade okolo 12:15, na ďalší deň v repríze o 10:45. Krátky formát je dostupný aj vo webovom videoarchíve.

Televízia v rámci seriálu prinesie päť pokračovaní, uviesť by ich mala v týždňových odstupoch. V prvej časti ukázal divákom riaditeľ Centra techniky Zdenko Ryšavý rozdiel medzi obrazmi v SD a HD, divákov tiež televízia inštruovala, ako si v domácnosti môžu zabezpečiť príjem HD signálu.

„Vaše obľúbené programy vo vysokom rozlíšení môžete sledovať aj vy. Ak vám ich dodávateľ neposkytuje automaticky, obráťte sa naňho so žiadosťou o signál v HD kvalite,“ znelo záverečné posolstvo moderátorky v prvom vydaní.

Markíza ešte vlani uzavrela rámcové dohody s asociáciami káblových operátorov o poskytovaní nelineárnych služieb.

Aktuálne s jednotlivými poskytovateľmi uzatvára zmluvy, v ktorých špecifikuje konkrétne podmienky spolupráce a tiež produkty, o ktoré má ten-ktorý provider záujem nad rámec klasického SD vysielania – teda HD stanice, archív vysielania a OTT práva.

Pôvodne dala televízia providerom termín na uzavretie zmlúv do konca januára 2015, ten sa podľa informácií Mediálne.sk o niekoľko týždňov predlžuje.

Operátori majú voľnosť v tom, či HD kanály umiestnia do konkrétneho balíka, alebo ho nechajú v základnom. Napriek novej cenovej politike televízie zatiaľ u väčších operátorov nedošlo k prípadu, že by sa Markíza HD objavila v drahšom balíku.