Licenčná rada už rieši možné neoprávnené šírenie Primy na Slovensku

Rada pre vysielanie a retransmisiu začala včera riešiť možné neoprávnené šírenie signálu českej televízie Prima v slovenských káblových rozvodoch.

Voči významným operátorom Trnavatel, ktorý patrí pod UPC, Digi Slovakia a Satro otvorila správne konania v súvislosti s neoznámením zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie. Jednotlivé spoločnosti podľa tlačovej správy nenahlásili ukončenie platnosti súhlasu zo strany Primy.

• Prečítajte si: Licenčná rada vysvetľuje, prečo nemôže káblovky nútiť vyradiť z ponuky Primu

Súčasťou každej žiadosti o registráciu retransmisie totiž podľa zákona musí byť aj vyhlásenie pôvodného vysielateľa resp. držiteľa licencie o tom, že súhlasí so šírením svojho signálu.

Spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava udelila rada licenciu na vysielanie televízie pod názvom RVTV.

• Po dve začaté správne konania voči Markíze a Joj: Pozrite si kompletnú informáciu zo včerajšieho zasadnutia Licenčnej rady
• Čo bolo včera na programe zasadnutia: Licenčná rada má opäť na programe prevody obchodných podielov v Rádiu Metropola

Licenčná rada tiež prijala uznesenie o vyhlásení výberového konania na voľné frekvencie, určené pre terestriálne rozhlasové vysielanie. Konať sa bude v pondelok 23. novembra 2009 v jej sídle. Vyhlásenie výberového konania spolu s dostupnými frekvenciami bude zverejnené v dvoch celoštátnych denníkoch, na úradnej tabuli rady a na jej internetovej stránke.

O ďalšom osude Rádia Metropola sa zrejme opäť nerozhodlo. Tlačová správa o tomto bode pôvodne plánovaného programu mlčí, Mediálne.sk bude v prípade ďalších zistení o posunoch informovať.