Autora námetu Obchodu so šťastím trénoval Fremantle (prezentácia na prevzatie)

Slovenská televízia poskytla Mediálne.sk prezentačný materiál seriálu Obchod so šťastím. Obsahuje náčrty dejových línií a použitých prostredí, profily postáv, informácie o tvorcoch a technickom zázemí.


Prevezmite si prezentáciu seriálu Obchod so šťastím (PPT > ZIP)


Obchod so šťastím bude mať len tridsať minút a popri širokej cieľovej skupine divákov nad 15 rokov sa bude sústrediť najmä na publikum vo veku do 54 rokov. Medzi hercami bude aj moderátor TV Joj Peter Kočiš a český herec Radek Brzobohatý.

Autora námetu Obchodu so šťastím trénoval Fremantle (prezentácia na prevzatie)

Už potvrdení autori námetu sú Juraj Raýman a Zuzana Križková. Raýman pracoval na scenári denného seriálu Medzi nami, v tej súvislosti absolvoval povinný scenáristický workshop Fremantle Media. Pre spoločnosť Maya vyvíjal neuplatnený formát denného seriálu Šťastie na recept. Križková pracovala ako autorka a dramaturgička seriálu Králikovci pre Slovenský rozhlas.

Scenáre nepíše len dvojica autorov námetu. Spolupracuje na nich Zuzana Liová, Alena Bodingerová, Ján Uličiansky, Zuzana Grečnárová, Vanda Feriancová a Márius Kopcsay.

Podľa materiálu sa na dennom seriáli pracuje už od novembra 2007. Viac o seriáli.

 

Obchod so šťastím

Základným prostredím našich príbehov je predmestská štvrť Novosady so svojimi pôvodnými obyvateľmi a rodina Šťastných, ktorá vlastní starý obchod so zmiešaným tovarom. Stará prímestská lokalita však začína meniť svoj charakter. Rozširuje sa o satelitné štvrte. Nové vily a ich obyvatelia výrazne premiešali dôvernú a trochu starosvetsky ospalú atmosféru pôvodnej komunity a priniesli do nej nové témy, konflikty

a vzťahy.

Prostredie a charaktery postáv, spolu s postupným odhaľovaním tajomnej, možno kriminálnej milosti jednej z nich, vytvárajú vhodný pôdorys pre niekoľko základných dejových línií. Hoci sú prirodzene spolu prepojené, každá z nich má predpoklad oslovovať vlastnú vekovú i záujmovú divácku skupinu. Andyho záhadný prerod od „špiny chlapa“ po slušného človeka je hybným momentom, otvárajúcim všetky ďalšie príbehy a umožňuje ich prerozprávanie rovnako v dramatickej, ako aj v ľahko úsmevnej nadsádzke.

 

Promofotografie k Obchodu so šťastím

Viac obrázkov.

 

Autora námetu Obchodu so šťastím trénoval Fremantle (prezentácia na prevzatie)