Audiovizuálny fond (AvF) prijal nové opatrenia v súvislosti s ekonomickým dosahom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. V rámci finančnej podpory preto zohľadní situáciu prevádzkovateľov kín, filmovej distribúcie, ale aj oblasť podpory audiovizuálneho priemyslu.

Opatrenia, o ktorých píše AvF na webe, vychádzajú z predpokladu, že pri postupnom uvoľňovaní preventívnych reštriktívnych opatrení budú kiná pravdepodobne medzi poslednými, ktoré budú môcť otvoriť svoje priestory pre verejnosť.

Tomáš a Michal Drobný
Neprehliadnite

Majitelia kín Cinemax: Snáď budeme môcť otvoriť čoskoro, prevádzky rušiť nechceme

„Z týchto dôvodov fond s mimoriadnym zreteľom operatívne spracuje žiadosti prevádzkovateľov kín, ktoré splnili podmienky pre podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela, aby mohol v čo najkratšom termíne poskytnúť 46 kinám na Slovensku priamu finančnú podporu v celkovej sume takmer 600-tisíc eur,“ uviedol manažér komunikácie AvF Andrej Obuch.

Ďalšiu formu podpory predstavuje aktualizácia podmienok v prípade dotácií na podporu technického vybavenia. „Kiná budú môcť požiadať o príspevok aj na technické vybavenie, ktoré budú aktuálne potrebovať po svojom znovuotvorení - napríklad dezinfekčné zariadenia, termokamery alebo iné vybavenie nevyhnutné podľa očakávaných usmernení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ),“ priblížil A. Obuch.

V oblasti filmovej distribúcie AvF s cieľom zmieniť negatívne ekonomické dosahy pandémie zruší pre rok 2020 povinnosť distributérov odviesť fondu podiel z obchodného zhodnotenia podporených projektov.

Ďalším systémovým krokom bude zníženie určeného podielu povinného spolufinancovania projektu žiadateľom na nevyhnutné minimum, a tiež rozšírenie princípu „euro na diváka“ okrem slovenskej kinematografickej tvorby aj na distribúciu európskych filmov.

Neprehliadnite

Producentka Mistríková: Nakrúcanie filmov sa už nikdy nevráti do starých koľají

Pri podpore produkcie audiovizuálnych diel predloží AvF po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva ministerke kultúry Natálii Milanovej (OĽaNO) návrh na výnimky z opatrení, ktoré by mohli byť aplikované pri nakrúcaní filmov.

V súčinnosti s ministerstvom pripraví tiež návrh na odôvodnené zníženie vstupného limitu pri žiadostiach o spätné dotácie na časť oprávnených nákladov. „Tak, aby sa o túto flexibilnú formu podpory mohli uchádzať aj menšie projekty. V súčasnosti je totiž minimálny rozpočet oprávneného projektu 300-, resp. 600-tisíc eur v prípade hraného televízneho seriálu,“ upozornil A. Obuch.