Ako informovala predsedníčka OZ Za našu vodu Annamarie Velič, iniciatíva zároveň ponúka analýzu pitnej vody v mieste bydliska. „Cieľom kampane je aktivizovať občanov Slovenska, aby svojou podporou iniciovali riešenia neuspokojivého stavu súvisiaceho s ochranou vody,“ zdôraznila.

Informácie k aktivitám občianskeho združenia sú na webe Zanasuvodu.sk. V kampaňových videách účinkuje „zdvojený“ Lukáš Latinák. O verziu v maďarčine sa postaral Csongor Kassai.

Združenie na webe ponúka možnosť prispieť finančne na testovanie vody. Cena analýzy jednej vzorky stojí podľa informácií na stránke 500 eur.

A. Velič upozornila, že podzemné vody sú v poslednom čase neúnosne ohrozované a terajší spôsob ich ochrany je nedostatočný. Poukázala pritom najmä na ohrozenie vôd Žitného ostrova.

Dôvodmi sú nesystematicky monitorované a neriešené environmentálne záťaže, nadmerné používanie agrochemikálií, netesné skládky odpadov či nekontrolované výruby lesa pri vodných nádržiach. Podľa najnovších zistení v hornej časti Žitného ostrova boli nájdené kontaminanty až v hĺbke 80 metrov. Viac ako 5 000 obyvateľom v okrese Dunajská Streda tiekla koncom minulého roku z vodovodu voda, ktorá obsahovala zdraviu škodlivý pesticíd atrazín.

„Tento konkrétny problém môže byť však len špicom ľadovca,“ konštatovala A. Velič. Ochranári na Žitnom ostrove zaznamenali masívny prienik znečistenia podzemnej vody zo skládky vo Vrakuni, pričom znečistenie podzemných vôd v tomto prípade zaznamenala až monitorovacia sieť Slovnaftu, a to len ako vedľajší, nimi nesledovaný jav.

„Len v tomto prípade boli zničené zásoby pôvodne pitnej podzemnej vody o objeme viac ako 108 miliónov kubických metrov na ploche 1 800 hektárov,“ uviedlo vo vyhlásení OZ Za našu vodu. Toto územie podľa neho nebude môcť byť vodárensky využívané desiatky rokov. Situácia sa naďalej zhoršuje, lebo znečistenie postupuje ďalej do Žitného ostrova.