cirkulator2009_cmyk
cirkulator2009_cmyk

Najväčšia celoslovenská súťažná prehliadka tvorby študentov marketingovej komunikácie odštartovala už piaty ročník. Do Cirkulátora 2009 sa môžu zapojiť študenti slovenských aj zahraničných vysokých škôl a univerzít. Organizátori z Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FiF UKF v Nitre zverejnili na stránke cirkulator.eu prihlášku s deadlineom 9. októbra.

 

Aj tento rok budú práce súťažiť v kategóriách komerčná a nekomerčná printová či audiovizuálna reklama, zvuková reklama, logo, copytext, reklamné fotografie, multimediálne či alternatívne formy reklamy. Ocení sa aj ucelený marketingový projekt. Prihlásené práce bude hodnotiť odborná porota, jej zloženie zatiaľ nie je potvrdené. Porotu Cirkulátora 2008 tvorili Rastislav Uličný a Branislav Mladý z MUW Saatchi&Saatchi, Michal Pastier z Istropolitana D'Arcy a Juraj Vontorčík a Jakub Dvořák z Pergamenu Trnava.

 

• Študenti hľadajú partneri na projekt Cirkulátor: Pozrite si informácie a kontakt na webe

 

Celú súťaž zastrešuje Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Okrem toho, že jej študenti organizujú celé podujatie, výhradne nich sa týka aj jedna kategória: skupinový projekt. Päťčlenné tímy študentov nitrianskej masmediálnej komunikácie a reklamy musia vyriešiť za 24 hodín komplexnú úlohu "z oblasti marketingovej komunikácie".

 

Cirkulátor 2009 vyvrcholí v novembri galavečerom spojeným s odovzdávaním cien. Slávnosť kompletne pripravia študenti – oslovia sponzorov, pozvú hostí, navrhnú plagáty či pozvánky a diplomy.

Pozvánka na Cirkulátor 2009

Cirkulátor 2009 je otvorený