Tlačová správa Asociácie mediálnych agentúr. Reakciu Pavla Mačingu nájdete tu.

Po viac ako štyroch rokoch od podania žaloby Asociáciou mediálnych agentúr (AMA) na konzultanta Pavla Mačingu a jeho spoločnosť Macinga.com, s.r.o. za tvrdenia na adresu mediálnych agentúr uverejnené na blogu, Okresný súd Bratislava II zamietol žalobu v plnom rozsahu. AMA rešpektuje rozsudok, ktorý bol doručený začiatkom decembra 2022, ako aj jeho odôvodnenie.

Bodka za sporom

Mediálne agentúry pôsobiace na slovenskom trhu a združené v AMA rozhodli, že AMA sa voči rozsudku nebude odvolávať.

Jedným z dôvodov tohto rozhodnutia je aj skutočnosť, že odôvodnenie rozsudku uvádza, že formálne mal žalobu podávať iný subjekt, napríklad jednotlivé mediálne agentúry, a nie ich asociácia.

Asociácia mediálnych agentúr sa rozhodla dať za týmto sporom bodku aj z dôvodu, že táto téma bola už v čase uskutočňovania pojednávaní, ktoré začali prebiehať až tri roky po podaní žaloby, neaktuálna.

Presné a spoľahlivé výsledky

AMA ďalej konštatuje, že metodológia meraní a prieskumov konzumácie médií bola a je štandardná a rovnaká ako v zahraničí. Je v maximálnej miere pre klientov transparentná a štandardizovaná v medzinárodnom meradle.

Spoločné štandardy poskytujú objektívny a spravodlivý spôsob, ako porovnávať údaje získané z rôznych zdrojov a zabezpečiť, aby boli výsledky presné, spoľahlivé a relevantné.

Štandardy tiež pomáhajú zabezpečiť, aby boli údaje z týchto prieskumov získané bezpečne, ako aj obozretne a v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

AMA vyjadruje presvedčenie, že spolupráca mediálnych konzultantov, audítorov a mediálnych agentúr bude ďalej férovo pokračovať v záujme klientov, médií a trhu celkovo.

Redakcia Mediálne.sk čaká na vyjadrenie druhej strany.

Asociácia mediálnych agentúr (AMA)

Záujmové združenie právnických osôb v súčasnosti zastupuje ako štandardná odborná profesijná organizácia 11 členských mediálnych agentúr, v ktorých pracuje viac ako 300 mediálnych špecialistov, ktorí sa starajú o transparentný a férový obchod s mediálnym priestorom na Slovensku.

Ďalšie správy z Mediálne.sk

Za domáci internet či televíziu si opäť priplatíme. Ilustračné foto
Neprehliadnite

Mačinga: Súd ukončil spor, ale problém s retroaktívnou zmenou metodiky zostal