Obľúbený spravodajský server ako prvé miesto hľadania aktualít uviedlo 43 percenta opýtaných. Šesť percent respondentov sa spolieha na newslettre, respektíve správy, ktoré dostáva e-mailom, tri percentá sa o správy nezaujímajú.

Dáta vyplývajú z prieskumu agentúry Nielsen Admoshere, ktorá ho v decembri realizovala na vzorke 1 008 respondentov. V uvedenej časti prieskumu sa zamerala na spravodajstvo na internete.

Podľa odpovedí respondentov sa viac na Facebook spoliehajú ženy – pre 49 percent z nich je prvou voľbou pre čerstvé správy, pri mužoch je to 40 percent. U mužov vedie ako primárny zdroj noviniek preferovaný spravodajský portál so 46 percentami odpovedí.

Viac idú priamo na weby starší a vzdelanejší

Popularita Facebooku ako zdroja je správ je badateľná najmä u mladších používateľov – najviac respondentov ho ako hlavný zdroj informácií uviedlo vo vekovej skupine 15 – 24-ročných, kde je primárnou voľbou pre 64 percent respondentov.

Naopak na opačnom protipóle v cieľovke 55+ vedú spravodajské weby, ktoré má za hlavný zdroj 55 percent opýtaných, kým Facebook 30 percent.

Slováci hľadajú správy na webe hlavne na Facebooku, vedie nad portálmi

Zdroj: Nielsen Admosphere

Pozícia Facebooku ako zdroja spravodajských informácií „slabne“ aj naprieč vyššími vzdelanostnými kategóriami – prvým miestom na hľadanie noviniek je u najväčšieho množstva respondentov so základnou školou či strednou bez maturity – sociálna sieť má 56 percent, spravodajské weby 31.

Pri vysokoškolsky vzdelaných respondentoch vedú spravodajské weby, ktoré má ako primárny zdroj 55 percent opýtaných, Facebook získal 35 percent.

Rozšírenosť Facebooku ako zdroja spravodajstva je nepochybne aj výsledkom času, ktorý používatelia na sociálnej sieti trávia. Pri prezeraní obsahu konzumujú aj spravodajský obsah, ktorý má často vysokú interakciu, a tak sa zobrazuje mnohým používateľom. Posty médií navyše sám Facebook pred časom tlačil výraznejšie do popredia.

Popri overených správach však používatelia na sieti môžu ľahko natrafiť na falošné správy – na ktoré môžu byť najcitlivejšie práve tie skupiny, ktoré Facebook v prieskume uvádzajú ako primárny zdroj správ.

Takzvané fake news sa na Facebooku šíria oveľa ľahšie ako v štandardných médiách, aj preto sociálna sieť, ale aj ďalší hráči v odvetí proti nešváru bojujú a vyvíjajú konkrétne nástroje, a to v kooperácii s najväčšími médiami.

Nárast mobilov potvrdzuje aj spôsob konzumácie správ

Prieskum Nielsenu sa zaoberal okrem iného aj tým, ako často používatelia internetu sledujú spravodajstvo v rôznych typoch médií respektíve na zariadeniach.

Niekoľkokrát denne sleduje podľa odpovedí v prieskume spravodajstvo v televízii 32 percent respondentov z online generácie, v rozhlase 24 percent, v tlači 6 percent, v internete na počítači 46 percent, na internete v mobile 36 percent a na internete v tablete 13 percent.

Prieskum potvrdil málo mladých pri tradičných médiách – spravodajstvo v tlači nehľadá vôbec 60 percent respondentov do 24 rokov, v rozhlase 68 percent, v televízii 25.

Slováci hľadajú správy na webe hlavne na Facebooku, vedie nad portálmi

Zdroj: Nielsen Admosphere

Naopak, staršia generácia – v tomto prípade tá, čo používa internet – pozerá väčšinou televízne správy každý deň – platí to pre 69 percent respondentov vo veku od 45 do 55 rokov a 84 percent respondentov nad 55 rokov.

Pokiaľ ide o správy na internete, tie používatelia vo veľkom okrem desktopu konzumujú najmä cez mobily. Aj pri nich uvádza 48 percent mladých vo veku do 15 do 24 sledovanie spravodajstva viackrát za deň.

Správy v mobiloch čítalo celkovo viackrát za deň vlani 36 percent respondentov – napríklad v roku 2013 to bolo 23 percent opýtaných. Vo vývoji kleslo čítanie správ viackrát na deň na desktopoch – vlani išlo o 46 percent používateľov, v roku 2013 o 52 pecent.  

Diskusie sú pre skoro štvrtinu manipulované

Nielsen sa používateľov internetu pýtal aj na postoj k diskusiám na spravodajských portáloch. Podľa odpovedí každý štvrtý internetový používateľ diskusie sleduje, prispieva do nich zhruba 14 percent opýtaných.

Ako dôvod nesledovania diskusií uviedlo 31 percent respondentov agresívne vystupovanie prispievateľov. Diskusia na sociálnych sieťach stačí 29 percentám respondentov.

Až 24 percent opýtaných súhlasilo v prieskume s výrokom, že diskusie na spravodajských weboch považuje za manipulované.