Podpredsedami správnej rady sú Tomáš Gregor (Digiline) a Pavel Zajcev (News and Media Holding). Členmi okrem nich Martin Čorej (Petit Press), Matej Kolarovský (GroupM), Filip Kuna (Strossle Slovakia) a Samuel Schlarmann (iSita).

V metodickej komisii sú popri M. Jakubovie Zuzana Barinková (Digiline), Tomáš Horváth (Crimtan / PR Idea Digital), Patrik Sabo (Mindshare Slovakia) a S. Schlarmann (iSita).

IAB má aj samostatnú etickú komisiu, v ktorej sú členmi Gábor Boroš (Refresher), David Csino (Mafra Slovakia), Janka Donovalová (Petit Press), Branislav Karvaš (Zoznam), Barbora Kubisová (Digiline), Vladimír Kroupa (News and Media Holding), Martin Pastierovič (Ringier Axel Springer) a Marek Šándor (Startitup).

„Združenie v roku 2017 čakajú nové výzvy a silný tím novej Správnej rady premení naše plány na realitu. Jedným z našich cieľov je spoločný záujem rozšíriť našu členskú základňu o nových členov a to primárne z radov zadávateľov reklamy, ktorí sú medzi najväčšími hráčmi internetových médií a mediálnych agentúr vítaní,“ povedal M. Žatkuliak.

„Verím, že ich zaujmú nové možnosti nášho vzdelávacieho programu, vzhľadom na sústavné problémy s nedostatkom ľudských zdrojov v digital oblasti ako aj možnosť využitia spoločnej komunikačnej platformy pri riešení otázok z oblasti využívania internetu ako nepostrádateľnej súčasti dnešného media mixu,“ načrtol predseda správnej rady s tým, že združenie má zároveň otvorených viacero nových myšlienok ohľadne napredovania v tomto roku, ktoré by mali podporiť slovenský internetový biznis. „Definitívne ich uzavrieme na najbližšom stretnutí s ostatnými členmi Správnej rady.“

IAB Slovakia má momentálne 37 riadnych členov. Vlani do členskej základne pribudli: Madhouse Advertising, Refresher, Startitup, Starmedia Co. a Strossle Slovakia. IAB Slovakia je členom IAB Europe.

Hlavnou náplňou združenia je vytváranie štandardizovaných podmienok v oblasti internetovej reklamy, vzdelávanie, coworking členov na spoločných témach a problematikách či monitoring internetovej návštevnosti médií – AIMmonitor, reportovanie dosiahnutých príjmov z internetovej reklamy - AdEx podľa metodiky nadnárodného združenia IAB Europe, ktorého je IAB Slovakia členom od roku 2011.

Na poslednom valnom zhromaždení členovia IAB formálne odsúhlasili vstup združenia do Asociácie na ochranu novinárskej etiky. Prostredníctvom svojich zástupcov v Tlačovej rade bude participovať nad dohliadaním novinárskej etiky v digitálnom prostredí. Tlačová rada tak zmení svoje zloženie a zároveň bude pôsobiť pod novým názvom Tlačovo-digitálna rada.