zatvoriť galériu
WA 47 Budapešť - Moderátorka maďarskej nezávislej rozhlasovej stanice Klubrádió pracuje v štúdiu rozhlasovej stanice v Budapešti v utorok 9. februára 2021. Klubrádió v utorok oznámilo, že súd v Budapešti nevyhovel jeho žiadosti v súvislosti s udržaním vysielacej licencie. Maďarská mediálna rada (NMHH) v novembri 2020 rozhodla nepredĺžiť tejto stanici vysielaciu licenciu z dôvodu viacnásobného porušenia mediálneho zákona zo strany tejto rozhlasovej stanice. Klubrádió vtedy na svojej internetovej